Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

VOV4.Jarai - Pel ĕp tơlơi rơkâo mơng Jơnum min mơnuih ƀôn sang ƀôn prong Hồ Chí Minh kơ bruă blơi hăng mă yua vaccine pơgang Covid-19, Kơ-iăng Khua dêh čar ta ơi Vũ Đức Đam phrâo tŭ ư hăng tơlơi rơkâo mơng Jơnum min mơnuih ƀôn sang ƀôn prong Hồ Chí Minh kơ bruă blơi vaccine mơng dêh čar tač rơngiao. Bruă pơphun ngă tui, lăi pơthâo kiăng bĕ tơlơi bơrơsua blơi, pơtrut đĭ nua vaccine. Bơ̆ bruă pok pơhai tlâ̆o vaccine pơgang tơlơi ruă Covid-19, Kơnuk kơna hmâo laih Tơlơi pơtrun pơsit mrô 21 mơng Kơnuk kơna lơ 26/2/2021 amăng anun hmâo bôh yôm kơ bruă pơtrut pơsur hơdôm bôh anom djop tơlơi kiăng yua pơphun tlâ̆o pơgang brơi đô̆č kơ hơdôm khul grŭp, mơnuih hmâo tơlơi kiăng. Ding jum ia jrao gơgrong bruă pơsit hră, pel ĕp, wai lăng anô̆ pơhlôm vaccine tui tơlơi pơkă; črâo ba, pơtô brơi bruă tlâ̆o pơgang tui rơnoh kiăng, pơhlôm, ba glăi bôh tơhnal./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương