Hing ang amăng hrơi: 7/5/2021

VOV4.Jarai - Truh tlam lơ 6/5, tơring čar Kontum hơmâo pơgiong bruă tlâ̆o vaccine pơgang klin Covid-19 tal 1, laih dong tŏ tui pok pơhai, ngă tui hơdôm hơdră pơgang ječ ameč. Đơ đam tơring čar Kontum hơmâo giăm 11.000 čô mơnuih tlâ̆o vaccine pơgang klin Covid-19 tal 1, dưm dưm rơbêh 83% mrô mơnuih arăng pơkă tlâ̆o tal 1. Anai lĕ ƀing mơnuih mă bruă ƀơi hơdôm anom bruă ia jrao hăng mơnuih djru amăng bruă pơgang klin Covid-19.

 

Tlâ̆o vaccine pơgang klin Covid-19 tal 1 ƀơi Sang ia jrao prong tơring čar Kontum

 

Kơ bruă pơgang klin Covid-19 amăng tơring čar Kontum, truh tlam lơ 6/5, gơnong bruă ia jrao ƀơi ƀon lan hơmâo 2 čô mơnuih F1 ƀơi tơring glông Sa Thầy hăng Ngọc Hồi. Bruă hyu ĕp hăng kiăo tui lăng ƀing mơnuih F2,F3 hơmâo hơdôm anom bruă bơdjơ̆ nao pơphun ječ ameč. Ƀơi anăp kơ tơlơi tơnap tap, ƀu hmao thâo mơng klin Covid-19, Anom bruă git gai ling tơhan tơring čar Kontum hơmâo hră pơtrun mơ-it kơ Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar  hăng Khul git gai pơgang klin Covid-19 amăng tơring čar rơkâo akŏ pơjing anih wai lăng, hyu tir kiăng kơ pơgăn mơnuih găn nao rai ča čot ƀơi dua glông jơlan (ƀơi kual giăm guai lŏn ia).

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương