Hing ang amăng hrơi: 30/11/2021

 

VOV4.Jarai - Lơ 29/11, Anom bruă ia jrao tơring Kon Tum pơphun tlâ̆o pơgang ƀơi lu anih tal 1 vaccine pơgang Covid-19 kơ giăm 66.000 čô čơđai mơng  12 thun truh kơ 17 thun. Amăng hrơi mông tlâ̆o tal 1 kơ giăm 66.000 čô čơđai mơng 12 truh 17 thun, Anom bruă ia jrao tơring čar Kon Tum ngă hrŏm hăng Gơnong bruă pơtô hăng pơjuăt tơring čar tlâ̆o vaccine brơi kơ ƀing čơđai ƀơi hơdôm boh sang hră gưl 3, sang hră gưl 3 čem rông ană bă djuai ƀiă, Anom bruă pơtô bruă mă hăng pơtô hrăm giáo dục thường xuyên. Yap truh mơguah lơ 29/11, hơmâo laih giăm 8.500 čô čơđai mơng 21/38 boh sang hră hơmâo tlâ̆o vaccine Pfizer ară blung a.

 

Čơđai sang hră gưl 2, hăng 3 Liên Việt Kon Tum hơmâo tlâ̆o vaccine pơgang Covid-19.

 

Tui hăng Gơnong bruă pơtô hăng pơjuăt tơring čar Kon Tum, čơđai mơng 15-17 thun hơmâo brơi tlâ̆o hlâo, giong anun tlâ̆o brơi ƀing aset thun ƀiă kiăo tui vaccine pơpha brơi mơng Gơnong bruă ia jrao. Kiăng pơhlôm brơi čơđai tlâ̆o vaccine rơnuk rơnua, djŏp mơnuih, Khua mua sang hră hơmâo pơtô, iâu pơthưr amĭ ama ƀing čơđai kĭ pơkôl brơi ană bă gơñu tlâ̆o vaccine.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương