Hing ang amăng hrơi: 25/9/2021

 

VOV4.Jarai - Ƀơi tơring čar Kon Tum yua kơthel mrô 6 pưh nao amăng lơ 24/9, ƀơi tơring čar hơmâo hơjan rơnang hơjan kơtang ngă lu kual ia dăo, lŏn tơhrô. Ƀơi hơdôm boh tơring glông kual čư̆ siăng mơng tơring čar Kon Tum, kah hăng Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei hơjan ngă hơdôm pluh anih lŏn tơhlŏm ngă răm rai jơlan tơring čar hăng sa dua glông jơlan nao rai pơ să. Rơdêh dun ƀu thâo nao rai ăt hơmâo mơn ƀơi jơlan prang 40B ƀơi km 161+400 gah tơring glông Tu Mơ Rông. Bơ dŏ glăi ƀơi hơdôm anih gah dơnung, plung kah hăng tơring glông Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Hà, plơi prong Kon Tum hơjan prong ngă dăo abih tơdrông toa, jing ƀu thâo nao rai lơi.

 

Anih lŏn tơhlŏm ngă dun jơlan prang mrô 40B găn nao tơring glông Tu Mơ Rông

 

Ia dăo ƀơi ia krông Đăk Bla găn nao plơi prong Kon Tum đĭ tui dong

 

Tơlơi lăi pơthâo blung a brơi ƀuh ƀơi tơring glông Tu Mơ Rông, Sa Thầy hơjan kơthel ngă dăo hơdôm pluh ektar pơdai, kơtor hăng ngă bui mơnŭ rơmô kơbao djai mơn. Ƀơi anăp tơlơi hơjan kơthel ăt dŏ hơmâo na nao amăng mlăm anai dong, gong gai hơdôm boh tơring glông, plơi prong mơng tơring čar Kon Tum kiăng pơhlôm tơlơi hơdip mơnuih ƀon sang hăng dram gơnam yơh phun.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương