Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

VOV4.Jarai-Tlam lơ 12/5, Grup ĕp lăng bruă ruah khua mơ̆ng Jơnum min apăn bruă git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar, Khul git gai ruah khua dêh čar yua kơ Kơ-iăng Khua mir sir yă Võ Thị Ánh Xuân ngă khua khul nao ĕp lăng bruă mă pơ plơi prong Gia Nghĩa, tơring čar Dak Nông.

 

Ră anai, plơi prong Gia Nghĩa akŏ pơjing 59 anih plĕ hră, hăng 8.560 čô mơnuih lăp plĕ hră. Plơi prong anai, hơmâo akŏ bruă pơhlôm, pơgang tơlơi rơnuk rơnua hơđong kơ mơnuih mơnam, pơhlôm, pơgang klin hlâo, amăng mông hăng tơdơi kơ plĕ hră ruah khua.

Laih ĕp lăng, Kơ-iăng Khua mir sir yă Võ Thị Ánh Xuân lăng yom biă mă hơdôm tơlơi gir run mơ̆ng plơi prong Gia Nghĩa amăng bruă pok pơhai hmao kru, djơ̆ hrơi blan kơ bruă prăp lui ruah khua. Laih dơ̆ng čang rơmang djop plơi pla pơkŏn ngă klă bruă pơhlôm, pơgang klin Covid 19, pơgang tơlơi rơnuk rơnua hơđong kơ mơnuih plĕ hră hăng mơnuih ƀôn sang, kiăng kơ hrơi ruah khua jing hrơi jơnum mơak prong kơ mơnuih ƀôn sang.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương