Hing ang amăng hrơi: 5/8/2021

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 4/8, Kơ-iăng Khua dêh čar ta ơi Vũ Đức Đam, Khua grŭp črâo bruă pơgang, pơgăn klin Covid-19 hmâo pel ĕp ƀơi anih tlâ̆o pơgang mơng quận Cầu Giấy, pel ĕp bruă ngă tui tơlơi dô̆ čơlah ƀơi sa dua ding jum, gơnong bruă hăng pel ĕp bruă pơgang, pơgăn klin Covid-19 ƀơi sa dua anih anom guang dar, kual dô̆ čơlah hơbit ƀơi ƀôn prong Hà Nội. Kơ-iăng Khua dêh čar ta ơi Vũ Đức Đam čih pioh ƀôn prong Hồ Chí Minh pok pơhai anih tlâ̆o jrao pơgang pơhlôm phun hơdôm tơlơi pơgang klin, anih anom rơhaih, pơhlôm dô̆ čơlah hăng ngă tui lăi pơthâo tum djop. Gah pok pơhai hơdôm bruă hyu huĕt ĕp mơnuih bơdjơ̆ nao mơnuih ƀă kơman, pơčrang lăng, dô̆ čơlah kiăng guang dar kual, ngă agaih hơdôm anih klin ngă, Kơ-iăng Khua dêh čar ta črâo ba kiăng ngă tui tañ, pơsir pơđut, kiăng pơdŏng hơdôm kual pơhlôm kơjăp huai hmâo klin, guang dar rơguăt hơdôm anih klin ngă prong, amăng ƀrư̆ ngă brơi hơdôm kual amra hmâo klin ngă, klin ngă kơtang truh tơhnal ƀiă hloh hăng jing kual pơhlôm pơwot glăi. Kơ-iăng Khua dêh čar ta ơi Vũ Đức Đam lăi rơđah hơdôm bruă pơgang, pơgăn klin khom ba glăi bôh tơhnal blung hlâo./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương