Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai - Tơhnal kiăng ječ ră anai khom kiăo tui rim mông, mơnit kiăng kơdŏng klin. Ƀing ta khom tuh rơyuh pran jua kơ bruă bơwih ƀong, mơnuih ƀôn sang tuh rơyuh pran jua hăng pran jua mơ-ak mơng pô, khom añ kơ tơnap amăng hơdôm hrơi kiăng dưi pơgăn klin. Tơdah ngă amuñ, amra rơngiă ngom lu biă. Anun lĕ tơlơi pơsit mơng Kơ-iăng Khua dêh čar ơi Vũ Đức Đam, Khua Grŭp črâo ba pơgang pơgăn klin Covid-19 ƀơi mông pel ĕp bruă pơgang, pơgăn klin, pơjrao mơnuih ƀă kơman Covid-19 ƀơi Sang ia jrao ling tơhan mrô 175 (Ding jum khul ling tơhan) amăng lơ 27/7. Ƀơi mông mă bruă, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Khua Sang ia jrao khul ling tơhan mrô 175 rơkâo brơi sang ia jrao pơdŏng hơdôm jơlan gah pơjrao mơnuih djơ̆ Covid-19 ƀơi hơdôm rơnoh prong hloh, pơkă hlôm hlâo mrô mơnuih ruă đĭ lu. Sang ia jrao ăt rơkâo mơn ƀôn prong Hồ Chí Minh djru gơnam tam mă yua gah ia jrao, kơtưn pơhrua nao kơ sang ia jrao mrô vaccine pơgang Covid-19... Kơ-iăng Khua dêh čar ta ơi Vũ Đức Đam rơkâo ƀôn prong Hồ Chí Minh đing nao ngăn rơnoh kiăng pơjrao kơ mơnuih djơ̆ Covid-19, tơhnal pơkă prong hloh lĕ hrŏ trun mrô mơnuih djai. Rơwang hrơi tơjuh rơgao, mrô mơnuih ƀă kơman hơnong ñu rim hrơi ƀơi ƀôn prong Hồ Chí Minh ăt hloh kơ 4000 čô mơnuih, lu hloh amăng đơ đam dêh čar ta./.

 

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương