Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

 

VOV4.Jarai-Khul pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh čar lơ 12/5 pơphun jơnum ječ tal 2 amăng ha wŏt hrơi tơjuh kiăng pơčrông sai kơđi ƀơi kual Trung Đông, hơmâo bruă ƀơi Palestine, yua kơ tơlơi rung răng glăk kơtang tui kơplah wah Israel hăng Palestine amăng hơdôm hrơi giăm anai.

Ơi Tor Wennesland, Khua djru bruă mơng Sang gum hơbit djop dêh čar kơ tơlơi rơnuk rơnua ƀơi kual TRung Đông lăi pơthâo kơ tơlơi rung răng glăk kơtang tui kơplah wah Israel hăng Palestine, ñu lăi pơtong tơdah hơmâo tơlơi blah ngă, mơnuih ƀon sang dua boh dêh čar amra bơbeč nao kơtang hloh.

Ñu iâu pơthưr Khul pơgang rơnuk rơnua hăng hơdôm bơnah bơdjơ̆ nao kiăng hơmâo hơdră pơsir ječ kiăng pơgăn hŭi kơ ba truh tơlơi blah ngă.

Siu Đoan: Pơblang

 


 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương