Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

 

VOV4.Jarai - Tui hăng Ding jum pơtom hiăp dêh čar Hàn Quốc, Khua djru bruă pơsir tơlơi hơmâo ƀơi Triều Tiên gah Ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi, Sung Kim pơphun nao čuă Hàn Quốc mơng lơ 19 truh lơ 23/6. Anai lĕ tal nao čuă dêh čar tač rơngiao blung a mơng ơi Kim dong mơng hrơi ñu hơmâo ruah ngă khua gơgrong bruă ƀơi Triều Tiên amăng lơ 21/5 phrâo rơgao. Pô khua anai brơi thâo, ñu nao čuă Seuol tal anai kiăng ngă tui tañ ƀiă hơdôm tơlơi hơmâo kĭ pơkôl kơplah wah Khua mir sir dêh čar Hàn Quốc ơi Moon Jae-in hăng Khua mir sir dêh čar Mi ơi Joe Biden amăng mông Jơnum khua mua pơprong Mi - Hàn blan 5 phrâo rơgao, ƀơi Washington. Amăng mông khua djru bruă Kim nao pơ Hàn Quốc, Khua ding jum wai lăng Châu Á - Đại Tây Dương, gah Ding jum pơtom hiăp Japan him lăng amra nao čuă Seoul mơn. Ăt amăng lơ 21/6 mơn, amra hơmâo mông jơnum khua mua gơgrong bruă pơsir put ayuh Triều Tiên mơng 3 boh dêh čar Hàn Quốc - Mi - Japan hăng dua boh dêh čar Hàn Quốc - Japan.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương