Hing ang amăng hrơi: 30/11/2021

VOV4.Jarai- Khua mir sir ơi Joe Biden lơ 29/11 lăi Omicron, lĕ djuai klin phrâo pơčeh rai mơng klin Covid-19, lĕ klin hŭi rơhyưt samơ̆ anăm bral rơngal đơi ôh. Amăng tơlơi pơhiăp ƀơi Ƀirô Kơnuk kơna, Khua mir sir Mi ơi Joe Biden brơi thâo dêh čar Mi him lăng amra hơmâo mơnuih ƀă djuai klin Omicron pơ anăp anai.

Khua mir sir ơi Joe Biden iâu pơthưr mơnuih ƀon sang Mi nao tlâ̆o vaccine pơgang klin Covid-19 hăng tlâ̆o pơhrua dong kiăng kơ drơi jăn dưi pơgang hĭ klin djuai phrâo Omicron. Khua mir sir ơi Joe Biden lăi pơtong, ñu ăt amra git gai anom bruă wai lăng gơnam ƀong huă hăng ia jrao laih dong anom bruă pơhlôm pơgang klin dêh čar Mi pơphun bruă mă tañ hloh kiăng kơ dưi pơsit mă yua hơdôm djuai vaccine Pfizer, Moderna hăng Johnson and Johnson kiăng prap lui akŏ bruă prap lui pơgang pơgăn hăng vaccine tơdah kiăng pơgang hĭ klin djuai Omicron. 

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương