Hing ang amăng hrơi: 10/8/2022

VOV4.Jarai -  Khua mir sir Mi ơi Joe Biden lơ 9/8 hơmâo kĭ djŏp hră pơ-ar brơi mut amăng khul NATO kơ Thụy Điển hăng Phần Lan. Bruă Khua mir sir ơi Biden kĭ hră pơsit brơi jing črăn rơnuč mơng dêh čar Mi amăng bruă pơsit brơi hră rơkâo mut amăng NATO mơng Phần Lan hăng Thụy Điển. pơhiăp ƀơi mông kĭ pơkôl, Khua mir sir ơi Biden brơi thâo dêh čar Mi jing gŏp ngă hrŏm tal 23 pơsit brơi hră rơkâo mut amăng NATO mơng dua boh dêh čar anai. Khua pơ ala mơnuih ƀon sang gơnong dlông dêh čar Mi amăng rơwang hrơi tơjuh hlâo hơmâo pơsit brơi laih bruă Phần Lan hăng Thụy Điển mut amăng NATO hăng 95 pok hră tŭ ư, 1 pok hră hơngah. Amăng lơ 30/6, 30 boh dêh čar ding kơna NATO hơmâo kĭ hră brơi Phần Lan hăng Thụy Điển mut amăng khul, tŭ ư pơmut anăn 2 boh dêh čar anai amăng khul pơlir hơbit lơ̆m khua mua pơ ala mơnuih ƀon sang 30 boh dêh čar pơsit brơi.

Siu H’ Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương