Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

VOV4.Jarai - Khua mir sir Mi ơi Joe Biden nao truh laih pơ Geneve, Thụy Sĩ amăng lơ 15/6 kiăng kơ prap lui mông jơnum hăng Khua mir sir Nga ơi Vladimir Putin. Rơdêh por plĕ trun ƀơi Geneve lơ̆m 10 mông 20 mơnit tui mông ƀơi anai. Ƀing khua mua dêh čar Mi brơi thâo, Khua mir sir ơi Joe Biden amra bưp Khua mir sir Nga ơi Vladimir Putin amăng 6 mông tlam (tui mông Hà Nội) ƀơi sa boh sang giăm dơnao ia Geneve. Dua čô khua mir sir Nga hăng Mi lêng kơ hơmâo khua mir sir Thụy Sĩ nao čơkă. Amăng mông bưp blung a hơmâo 4 čô khua anun lĕ: khua mir sir ơi Joe Biden, ơi Vladimir Putin, Khua ding jum pơtom hiăp Mi ơi Antony Blinken hăng khua ding jum pơtom hiăp Nga ơi Sergey Lavrov. Amăng mông jơnum tơdơi anun amra pok prong hăng grup 5 čô khua mua mơng rĭm boh dêh čar, rơngiao kơ Khua mir sir ơi Joe Biden hăng ơi Vladimir Putin. Hơdôm bruă hơmâo pơčrông sai kơplah wah 2 čô khua anun lĕ ngă hơđong bruă put ayuh, tơlơi pơkôl wai lăng phao kơtuang, hơdôm bruă ngă hrŏm ba glăi tơlơi dưi prong kơ dua bơnah, bruă pơsuh amăng plăng ineternet bơdjơ̆ nao tơlơi dưi ană mơnuih.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương