Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

 

VOV4.Jarai - Khua mir sir dêh čar Nga ơi Vladimir Putin brơi thâo, dêh čar anai amra bơkơtuai hăng dêh čar Mi tơdah Mi kiăng bơkơtuai hăng ƀing gơñu mơn. Tơlơi lăi pơthâo anai hơmâo ba tơbiă amăng ha hrơi tơdơi kơ mông jơnum prong kơplah wah ơi Putin hăng Khua mir sir dêh čar Mi Joe Biden, pơphun ƀơi Geneva, Thụy Sĩ. Tơdơi mông jơnum prong, dêh čar Nga hăng Mi hơmâo tơlơi kĭ pơkôl hrŏm kiăng hơđong hơdră ngă bruă. Tơlơi lăi pơthâo hrŏm dua bơnah hơmâo čih” “Bruă pơhrơ̆i hrơi pơkôl pơhrŏ trun phao kơtuang phrao (New START) giăm anai lĕ pơsit brơi tơlơi ƀuăn mơng dua bơnah amăng bruă wai lăng phao kơtuang ayuh. Tui tơlơi lăi pơthâo hrŏm, kiăng dưi ngă hơdôm tơlơi anai, Nga hăng Mi amra tañ pơphun bơkơtuai dua bơnah lăi nao abih bang bruă, tơpă sit, kơtưn kiăng hơđong hơdră ngă bruă.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương