Hing ang amăng hrơi: 22/1/2022

VOV4.Jarai - Ƀrô bơyan prap čơkă thun phrâo Nhâm Dần, tlam mơmŏt lơ 21/1, Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar bưp ƀing khua mua hơđăp amăng Ƀirô Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar, Ding kơna hơđăp amăng Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar amăng hơdôm rơwang mă bruă. Amăng mông bưp hok mơ-ak, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ pơpŭ bơni tơlơi đing nao, pơtrut pơsur, tơlơi pơgôp hiăp mơng khua mua hơđăp amăng Ƀirô Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar, Ding kơna hơđăp Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar amăng djop rơwang thun mă bruă brơi ƀing khua mua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar tal 15.

 

Khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ bưp khua mua hơđăp amăng Ƀirô Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar

 

Ơi Vương Đình Huệ lăi pơthâo hơdôm boh tơhnal bruă mă amăng thun blung a, rơwang mă bruă Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar tal 15. Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar 15 lêng kơ gơgrong, hơdeč hmar, djă pioh pran gum pơgôp, tơlơi thâo thăo, kiăo tui tơlơi sit nik, hmao tlôn ba tơbiă hơdôm hơdră bruă bơdjơ̆ nao bơwih ƀong huă-mơnuih mơnam kiăng kơ sem lăng, hăng pơsit. Hmao tlôn pok pơhai bruă pơprong wŏt amăng čih pơkra tơlơi phiăn, kiăo tui lăng hăng pơsit hơdôm bruă yôm phun amăng lŏn ia.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương