Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

VOV4.Jarai - Lơ 18/6/2021, ƀơi Ƀirô Ping gah dêh čar, Khua git gai Ping gah ơi Nguyễn Phú Trọng git gai mông jơnum Ding jum kơđi čar, jơnum khul čih pioh kiăng sem lăng, pơsir kơđi mơnuih ngă soh amăng Khul apăn bruă Ping gah tơring čar Bình Dương rơwang thun 2015-2021 hăng sa, dua čô khua mua amăng Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Bình Dương rơwang thun 2016-2021 hăng sa, dua khua git gai, khua mua hơđăp amăng tơring čar Bình Dương. Khul apăn bruă Ping gah tơring čar Bình Dương rơwang thun 2015-2020 ngă soh tơlơi pơkă pơlir mơnuih ƀon sang hăng tơlơi pơkă bruă mă mơng Ping gah tơring čar; pơtah tai amăng bruă git gai, ƀu hyu hơduah ĕp, krăo lăng, ngă kơ sa, dua khul grup Ping gah hăng mơnuih apăn bruă Ping gah ngă soh hăng tơlơi pơkă mơng Ping gah, tơlơi phiăn mơng Kơnuk kơna amăng wai lăng, mă yua lŏn mơnai, ngăn drwp mơng Ping gah, Kơnuk kơna ƀơi Kông ti pơkra pơjing hăng sĭ mơdrô gơnam pơ tač rơngiao Bình Dương (kông ti 3/2) gah Ping gah tơring čar Bình Dương, ngă huăč prăk kak ngăn drăp kơnuk kơna. Ding jum kơđi čar pơsit pơsir kơđi ƀing ngă soh amăng Khul apăn bruă Ping gah tơring čar Bình Dương rơwang thun 2015-2020 hăng bruă pơhŭi hlâo laih dong brơi pơdơi bruă hăng sa, dua čô mơnuih bơdjơ̆ nao.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương