Hing ang amăng hrơi: 24/6/2022

 

VOV4.Jarai - Ngă tui jơlan hơdră bưp mơnuih ƀon sang tơdơi kơ mông jơnum lok 3 Khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar tal 15, mơguah lơ 23/6, Khua git gai Ping gah ơi Nguyễn Phú Trọng hrŏm hăng ƀing khua pơ ala mơng Anom bruă ruah khua mrô 1, khul khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar ƀon prong Hà Nội hơmâo mông bưp mơnuih ƀon sang ƀơi hơdôm boh kuâ̆n Ba Đình, Đống Đa hăng Hai Bà Trưng. Mông bưp hơmâo pơphun bơbưp ƀơi anăp, wơ̆t hăng lăng mơng ataih mơng Jơnum min mơnuih ƀon sang kuâ̆n Ba Đình pơtruh hăng 55 anih jơnum ƀơi 3 boh kuâ̆n hơmâo rơbêh 1200 čô mơnuih ƀon sang pơhmư̆ tom, kiăng lăi pơthâo tơlơi dưi ngă amăng mông jơnum lok 3 hăng lăi glăi hơdôm tơlơi rơkâo đĭ mơng mơnuih ƀon sang.

 

Pơ ala kơ ƀing khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang ƀơi anom bruă ruah khua mro 1, Khua git gai Ping gah ơi Nguyễn Phú Trọng pơhmư̆ hơdôm tơlơi pơgôp hiăp, djơ̆ hăng tơlơi hơmâo sit nik mơng abih bang mơnuih ƀon sang. Khua git gai Ping gah brơi thâo dong, lơ 30 pơ anăp amra pơphun Jơnum đơ đam dêh čar klah čun 10 thun ngă bruă pơgang hưp ham ƀong kông ngăn đah mơng tum pơƀut glăi hơdôm tơlơi rơgơi, črâo brơi hơdôm tơlơi kiăng răng kơđiăng lui, kiăng amăng rơwang bruă pơ anăp anai pơtrut tui hloh hơdôm tơlơi dưi ngă.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương