Hing ang amăng hrơi: 24/6/2022

VOV4.Jarai - Anom mă tơlơi pơhing RIA lơ 23/6 ba boh pơhiăp brơi thâo, Khua ding jum pơtom hiăp Nga ơi Sergey Lavrov amra nao čuă pơ plơi prong jưh jom Baku, Azerbaijan amăng rơwang hrơi tơjuh anai kiăng kơ pơčrông sai tơlơi rung răng kơplah wah Azerbaijan hăng Armenia ƀơi kual Nagorno-Karabakh. Tui tơlơi pơhing anai, Khua ding jum pơtom hiăp ơi Sergey Lavrov hơmâo nao truh laih pơ Azerbaijan hăng hơmâo nao čuă 2 hrơi kiăng kơ bưp Khua mir sir Azerbaijan Ilham Aliyev hăng Khua ding jum pơtom hiăp Jeyhun Bayramov. Hơdôm mông jơnum bơkơtuai amra đing nao bơkơtuai bruă ngă tui djơ̆ 2 tơlơi pơkôl pơdơi pơnah hơmâo kĭ pơkôl kơplah wah 3 bơnah amăng thun 2020.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương