Hing ang amăng hrơi: 1/12/2021

VOV4.Jarai - Khua ding jum pơtom hiăp Mi ơi Antony Blinken hơmâo truh laih pơ plơi prong jưh jom Ri-ga dêh čar Latvia či jơnum khua ding jum pơtom hiăp NATO, pơčrông sai kơ bruă dêh čar Nga ba nao lu tơhan pơ kual giăm guai dêh čar Ukraine.

Khua ding jum ling tơhan Latvia Artis Pabriks brơi thâo dêh čar anai kiăng ling tơhan dêh čar Mi wai lăng ƀơi kual anai laih dong čang rơmang kơtưn amăng bruă pơgang pơgăn hăng phao amrom apui Patriot mơng dêh čar Mi. Ră anai, ling tơhan NATO glăk pơtop hrăm kơ bruă blah ngă amăng kual glai rưng hơmâo pler ƀơi Latvia hăng rơdêh sar dŏp hơgŏm laih dong hrăm pơnah hăng boh phao.

NATO hơmâo akŏ pơjing 4 grup blah ngă gưl tiểu đoàn mơng djop dêh čar kiăng wai pơgang ƀơi Ba Lan hăng hơdôm dêh čar amăng kual Baltic hơmâo Litva, Latvia hăng Estonia dong mơng blan 7/2017. Lơ̆m anun, Nga brơi thâo ƀu gưt pơčuih hăng kual Baltic ƀudah dêh čar Balan ôh hăng jăm NATO ngă rung răng amăng kual Mi kô̆ lơ̆m ba nao ling tơhan pơ kual giăm guai hăng dêh čar Nga.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương