Hing ang amăng hrơi: 26/5/2022

VOV4.Jarai - Khua ding jum pơtom hiăp Mi ơi Antony Blinken hơmâo mông pơhiăp telephôn hăng Khua ding jum pơtom hiăp Hàn Quốc laih dong Japan tơdơi kơ ƀuh Triều Tiên pơnah lông lăng amrŏm phao apui. Tui tơlơi pơhing mơng Ding jum pơtom hiăp Mi, Khua ding jum tlâo boh dêh čar anai jăm ƀuah kơtang biă mă bruă pơnah lông lăng amrŏm phao apui amăng mơguah lơ 25/5 mơng Triều Tiên hăng lăng anai lĕ bruă ngă soh hăng hơdôm tơlơi pơtrun mơng Khul pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh čar. Khua ding jum pơtom hiăp Mi Antony Blinken lăi pơtong, tơlơi jăm ƀuah kơtang hloh mơng Mi hăng hơdôm bruă bơkơdong glăi dêh čar Hàn Quốc hăng Japan laih dong brơi thâo tơlơi yôm phăn ră anai lĕ tŏ tui ngă hrŏm tlâo bơnah kjăp ƀiă dong kiăng pơtrut lui hĭ put ayuh ƀơi bul pơtâo Triều Tiên.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương