Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

VOV4.Jarai-Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi, ơi Antony Blinken amra nao čuă dêh čar India hăng Cowet amăng hơdôm hrơi pơ anăp. Anai lĕ, tal nao čuă dêh čar India blung a mơ̆ng khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi.

Amăng tal nao čuă dêh čar India, ơi Anoty Blinken amra bưp khua dêh čar India, ơi Narendra Modi hăng Khua ding jum pơtom hiăp ơi Subrahmanyam Jaishankar lơ 28/7. Hơdôm boh yôm phun bơkơtuai nao rai bruă ngă hrom ƀơi kual ia rơsĭ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hơdôm boh tŭ yua pơgang rơnuk rơnua hrom laih anun bong glăi tơlơi rung răng klin Covid 19.

Ơi Blinken ăt amra bơkơtuai akŏ bruă jơnum mơ̆ng ataih hăng Grup hơmâo  4 boh dêh čar India, Japan, Australia hăng Mi, dưi lăng kah hăng grup dêh čar ngă anŏ gơgrong bong glăi hăng dêh čar Khač kơsing mă amăng kual.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương