Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

VOV4.Jarai-Tom brơi (23/6), Khua ding jum pơtom hiăp Mi ơi Antony Blinken nao truh laih pơ Berlin, dêh čar Đức, pơphun tal nao čuă 3 hrơi pơ hơdôm dêh čar kual Mi kô̆ hơmâo dêh čar Đức, Prang hăng Italia. Tơlơi hơmâo lu mơnuih đing nao amăng tal nao čuă anai lĕ pơphun kơnong 2 wŏt hrơi tơjuh tơdơi kơ tal nao čuă dêh čar tač rơngiao blung a mơng Khua mir sir Mi ơi Joe Biden kiăng kơ hơkrŭ glăi, pơjing tơlơi rô nao rai hăng hơdôm dêh čar ngă gŏp ƀơi kual Mi kô̆.

Tơdơi kơ mông bưp Khua dêh čar Đức yă Merkel hăng Khua ding jum Heiko Mass, ơi Blinken amra nao jơnum Berlin tal 2 kơ bruă ƀơi dêh čar Libya. Tơdơi anun, Khua ding jum pơtom hiăp Mi amra nao pơ Paris (Prang) bưp Khua mir sir Prang ơi Emmanuel Macron pơčrông sai kơ tơlơi gir run bơkơdong glăi tơhan tui đăo Islam pơ anăn mă IS. Pơđut tal nao čuă, ơi Blinken amra nao pơ plơi prong Matera, Italia jơnum hăng khua ding jum grup G20.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương