Hing ang amăng hrơi: 24/5/2022

VOV4.Jarai-Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi, ơi Antony Blinken phrâo bưp Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Japan, ơi Hayashi Yoshimasa ƀơi plơi prong jưh jom Tokyo. Khua ding jum pơtom hiăp dua bơnah dêh čar hơmâo iâu ƀing gŏp anăn Mi-Japan lĕ atur kơ tơlơi rơnuk rơnua, hơđong hăng pơdrong asah amăng kual ia rơsĭ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Abih dua čô khua lêng kơ lăi, tơlơi kiăng dong yua tơlơi dưi ngă pô hăng hlôm bôm guai lŏn ia dêh čar Ukraine hăng ƀuăn brơi Nga khom glăm ba anŏ răm ƀăm tơlơi blah ngă ƀơi Ukraine.

Mi hăng Japan him lăng amra pơphun jơnum khua mua Jơnum min lăi pơthâo Jơlan hơdră bơwih ƀong huă kơplah wah dua bơnah amăng bơyan hlim thun anai. Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi hăng Japan jăm ƀuah bruă pơnah lông lăng phao amrom apui mơ̆ng Triều Tiên laih anun lăi, anun jing bruă ngă soh glăi hăng lu hră pơtrun mơ̆ng Khul wai pơgang tơlơi rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh čar. Dua čô khua ding jum ăt pơčrông sai kơ bruă dua bơnah gleng nao kiăng djă bong kjăp tơlơi rơnuk rơnua hơđong ƀơi kơčep ia rơsĭ Đài Loan.

Nay Jek: Pơblang

 


 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương