Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai - Khua ding jum ling tơhan Mi ơi Lloyd J. Austin nao truh laih pơ Singapore pơphun hơdôm hrơi nao čuă kual ASEAN amăng rơwang hrơi tơjuh anai, kiăng kơ pơsit tong glăi kơdrưh ang mơng dêh čar Mi amăng bruă hơkrŭ glăi tơlơi rô nao rai amăng kual. Khua ding jum ling tơhan Mi ơi Lloyd Austin lơ 27/7 hơmâo bưp Khua ding jum ling tơhan Singapore Ng Eng Hen, pơsit tong tơlơi rô nao rao dua bơnah amăng sui thun hăng djop mơta. Dua čô khua ding jum ling tơhan pơsit tong tơlơi rô nao rai kjăp amăng bruă pơtop hrăm, tơlơi anai pơdah rơđah amăng bruă pơtop hrăm tơhan dua bơnah hăng djop bơnah amăng hơdôm hrơi giăm anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương