Hing ang amăng hrơi: 7/5/2021

VOV4.Jarai - Lơ 6/5, ƀơi Ƀirô Kơnuk kơna, Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính mă bruă hăng Ding jum pơtô hrăm kơ hơdôm bruă aka ƀu klă, bruă ječ kiăng pơsir hĭ, hơdôm tơlơi rơkâo mơng gơnong bruă. Khua dêh čar pơtong glăi hơdôm tơlơi rơkâo ječ ră anai amăng bruă pơgang klin Covid-19, anăm pơtah tai, ngă amưng, ƀu kơđiăng, laih dong kiăng hơđong pran jua, ƀu bral rơngal đơi ôh.

 

 

Gơnong bruă pơtô hrăm kiăng gum hrŏm hăng hơdôm anom bruă bơdjơ̆ nao pok pơhai khut khăt, tŭ yua amăng bruă pơgang klin Covid-19, pơhlôm suaih pral brơi ƀing čơđai, nai pơtô, laih dong kiăng hơmâo hơdră bruă kiăng pơgiong bruă pơtô hrăm amăng thun hrăm anai, pơphun klă tal pơplông abih anih 12 pơ anăp anai. Pơđut mông mă bruă, Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính pơtong glăi, mơnuih mă bruă lĕ yôm phăn biă mă, anai lĕ ƀing mơnuih amra pơgôp prong prin amăng pơjing hăng pơđĭ kyar lŏn ia, kiăng kơ hơmâo mơnuih mă bruă rơgơi hrŏm hăng gru grua hiam klă djă pioh glăi, ăt kiăng hơmâo tơlơi gơgrong mơng gơnong bruă pơtô hrăm.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương