Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai - Čơtlăm lơ 27/6, ƀơi Ƀirô mă bruă Kơnuk kơna, Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính hmâo tŭ jum Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Australia, yă Penny Wong nao lăi pơthâo ƀrô djơ̆ tal Khua Ding jum glăk dô̆ čuă dêh čar Việt Nam mơng lơ 26 truh kơ lơ 28/6/2022. Amăng mông tŭ jum, Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính pơsit yôm tơlơi pơđĭ kyar kơtang mơng Tơlơi rô nao rai Gum hrom kơplah wah Việt Nam hăng Australia hơdôm hrơi rơgao, bơkơtuai grŭp hăng hơdôm tơlơi bưp gưl dlông ăt dưi pok pơhai na nao; prăk pơhrui glăi mơng gơnam sĭ nao rai dua bơnah tal blung a hloh kơ 10 klai dolar Mi, hmâo 12 klai 400 klăk prăk amăng thun 2021 hăng Việt Nam pơphun hmâo tuh pơplai ƀơi anăp ƀơi Australia. Khua dêh čar Phạm Minh Chính rơkâo Kơnuk kơna phrâo mơng Australia lăng ba dong, pơtrut tơlơi rô nao rai hăng Việt Nam, pơtrut kơtang gum hrom bruă pơtô pơhrăm, bôh thâo, tuai čuă ngui./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương