Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

VOV4.Jarai-Tlam mơmŏt lơ 23/7, Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính git gai jơnum hăng 21 boh tơring čar, ƀôn prong gah dơnung hăng dơnung Tong krah hlăk hơmâo klin Covid 19, ăt pơtrut kơtang hloh bruă pơgang klin. Jơnum anai, pơtong glăi bruă ngă tui amăng 5 hrơi tui hăng Hră pơčrâo mrô 16 ƀơi 19 boh tơring čar, ƀôn prong gah dơnung hăng pơsit tong ten Hră Điện lơ 21/7 mơ̆ng Khua mua git gai ping gah dêh čar brơi kơtưn pơhlôm, pơgang klin Covid 19.

Khua dêh čar jơnum hăng 21 boh tơring čar, ƀôn prong gah dơnung

pơhlôm pơgang klin

Khua dêh čar pơtrun hiăp djop tơring čar brơi lăng nao tơlơi pơhing sit nik, ngă tui tơlơi pơtrun mơ̆ng kơnuk kơna, mơ̆ng Khua dêh čar, brơi ngă tui tơpă, djơ̆ hnong kơtang hloh, tŭ yua. Biă mă ñu pơtă pơtăn kơ bruă pơhlôm, pơgang klin ră anai, khom pơhlôm hlâo, pơđĭ tui tơlơi thâo hluh mơ̆ng mơnuih ƀôn sang yua dah virus anai ƀă mơ̆ng mơnuih djơ̆ pơ mơnuih, laih dơ̆ng khom hruă kjăp bruă mă djơ̆ găl krăo lăng anih pơčlah mơnuih mơnam hăng ngă tui hră pơčrâo mrô 16.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương