Hing ang amăng hrơi: 5/8/2021

VOV4.Jarai - Hrơi anai (5/8), ƀơi Ƀirô mă bruă Ping gah dêh čar, Grŭp Črâo bruă pơgang pơgăn hưp ƀong kông ngăn dêh čar ta Jơnum tal 20 gah yŭ tơlơi git gai mơng Khua git gai Ping gah dêh čar ta ơi Nguyễn Phú Trọng, Khua Grŭp Črâo bruă. Anai lĕ bruă jơnum blung a mơng Grŭp Črâo bruă pơgang pơgăn hưp ƀong kông ngăn dêh čar ta rơwang bruă Jơnum tal 13 mơng Ping gah, pơphun amăng hơdôm hrơi klin Covid-19 ngă glêh tơnap, gluh đĭ kơtang dong ƀơi lu anih anom amăng đơ đam dêh čar ta. Amăng mông jơnum anai, Grŭp Črâo bruă pơgang pơgăn hưp ƀong kông ngăn dêh čar ta amra bơkơtuai gum pơhiăp hăng: Hră čih lăi pơthâo glăi rơnoh bruă, bôh tơhnal ngă tui Jơlan hơdră bruă mă mơng Grŭp Črâo bruă mrô 6 blan rơgao, pok pơhai bruă mă hơdôm blan rơnuč thun anai; Lăi pơthâo glăi bôh tơhnal črâo ba, pơsir hơdôm kơđi tơlơi gah Grŭp Črâo bruă lăng tui, git gai; Hră čih Akô̆ bruă “Pơplih pơkra, pơhrua nao dong bôh thâo, bruă mă, tơlơi dưi pô mơng Grŭp Črâo bruă pơgang pơgăn hưp ƀong kông ngăn dêh čar ta”; Hră čih Tơlơi pơkă kơ bruă pel ĕp, lăng tui bruă pơgang, pơgăn hưp ƀong kông ngăn kơnuk kơna mơng Grŭp Črâo bruă./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương