Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai - Tơlơi rơnuk rơnua hơmâo wai lăng kơjăp hloh ƀơi plơi prong jưh jom Madrid, Español amăng lơ 27/6 kiăng prăp lui kơ mông Jơnum khua mua Khul tơhan Bắc Đại Tây Dương (NATO) amra pơphun amăng 3 hrơi, pơphun mơng hrơi anai (lơ 28/6). Ding jum tơhan pôlih Español brơi thâo, năng ai ñu 10 rơbâo čô mơnuih apăn tơlơi phiăn hơmâo iâu pơthưr pơhlôm ba rơnuk rơnua kơ mông jơnum. Rơngiao kơ wai lăng ƀơi lŏn, ƀing khua dêh čar Español hơmâo wai lăng hăng adai rơngit dong, lơ̆m hơmâo tom rơdêh bek, wai lăng bruă mă mơng rơdêh por ƀu hơmâo pô mơgat. Nao jơnum hrŏm hơmâo Khua mir sir Mi ơi Joe Biden, Khua mir sir Prang ơi Emmanuel Macron, Khua dêh čar Anglê ơi Boris Johnson, Khua dêh čar Đức Olaf Scholz hrŏm hăng lu khua mua pơkŏn dong.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương