Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 16/6, ling tơhan rơdêh por Israel pơphun kơsung blah gơñăm nao kơdư Gaza tơdơi kơ ƀuh sa, dua čô mơnuih Palestin klaih blum por hyu ngă apui ƀong ƀơi kual dơnung Israel. Anai lĕ tal kơsung blah blung a mơng Israel ƀơi hơdôm kual dŏ hơdip kơ mơnuih Palestine ƀơi kơdư Gaza dong mơng hrơi dua bơnah hơmâo kĭ pơkôl pơdơi pơnah yua Êjip lĕ dêh čar ngă gong jơlan kiăng pơđut hĭ 11 hrơi blah ngă hlâo anun. Bruă anai ƀuh tơdơi kơ tal rŭi tơhan mơng mơnuih tui djuai Do Thái ƀơi kual Ngŏ Jerusalem, ngă kơ tơhan Hamas ƀơi kơdư Gaza čuih glăi hăng bruă kơsung blah. Tơlơi lăi pơthâo mơng tơhan Israel lăi rơđah, rơdêh por blah ngă mơng dêh čar anai hơmâo pơnah gơñăm nao hơdôm anih dŏ hơđăp kơ ƀing tơhan Hamas ƀơi Khan Yunis hăng plơi prong Gaza kiăng pơ ala glăi bruă Palestine klaih blum por hyu ngă apui ƀong ƀơi rơbêh 20 anih ƀơi kual dơnung Israel.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương