Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

 

VOV4.Jarai - Dêh čar Iraq jak iâu jar kmar amăng anun hơmâo khul pơlir hơbit jar kmar pơkơdong glăi Kơnuk kơna đăo Islam pơ anăn mă. Amăng hrơi nao čuă dêh čar Mi lơ 23/7, Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Iraq Fouad Hussein lăi pơthâo, hăng tơlơi gir run mơng ling tơhan dêh čar Iraq, tơlơi gum djru mơng mơnuih ƀon sang hăng tơlơi ngă hrŏm hăng jar kmar yua dêh čar Mi ba jơlan amra dưi blah prai Kơnuk kơna đăo Islam pơ anăn mă (IS). Ơi Fouad Hussein lăi IS ăt jing sa grup ngă pirăt hŭi rơhyưt mơn, ăt dŏ hơmâo na nao đôč pơ Iraq. Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Iraq kiăng abih bang ngă hrŏm, bơlăi nao rai tơlơi pơhing đah mơng dưi pơkơdong glăi hăng tơhan IS. Dêh čar Iraq bơni tơlơi gir run mơng dêh čar Mi amăng bruă pơtŏp tơhan wai lăng rơnuk rơnua Iraq, măi mok hăng pơtô ba amăng bruă hyu sŭ hluă, kiăng kơjăp bruă prăp lui, pơgang ba lŏn ia hăng rơnuk rơnua mơng Iraq, ăt kah hăng blah prai tơhan IS.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương