Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

 

VOV4.Jarai - Kơnuk kơna dêh čar Iran lăi pơtŏng, dêh čar anai hmâo pơkra 6,5 kg urani dưi ngă hơdjă rpơgoh truh 60%. Anai lĕ tơlơi lăi pơthâo amra ngă pơsuh hơdôm bruă bơkơtuai put ayuh kơplah wah Iran hăng hơdôm bôh dêh čar. Anom bruă pôr pơhing kơnuk kơna Iran pôr tơlơi mơng mơnuih truh pơhiăp kơnuk kơna Iran Ali Rabiei brơi thâo, dêh čar anai ăt hmâo pơkra mơn 108 kg urani dưi ngă kơtang đĭ truh 20%. Tơlơi pơhing dưi lăi pơthâo amăng mông Iran hăng Mi pơphun hơdôm bruă bơkơtuai mơng ataih ƀơi Viên (Áo) kiăng ĕp jơlan hơkrŭ glăi tơlơi pơkôl put ayuh kơplah wah Iran hăng hơdôm bôh dêh čar gơgrong prong hmâo kĭ amăng thun 2015. Lơ̆m blan 4, Iran lăi pơtŏng dêh čar anai amra pơphun ngă rơgoh urani truh rơnoh 60%, bruă ngă anai amra ngă brơi dêh čar anai nao giăm hloh tơhnal ngă rơgoh truh rơnoh 90%, djop pioh mă yua pơkra bôh pơtuh ayuh, tơdơi Iran ƀom Israel phă prai sa anih anom put ayuh yôm phăn./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương