Hing ang amăng hrơi: 21/4/2021

VOV4.Jarai - Lơ 19/4, Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Iran Mohammad Javad Zarif, ră anai glăk dô̆ čuă dêh čar Indonesia hmâo bơkơtuai laih hơdôm tơlơi sĭ mơdrô, bơwih ƀong hăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Indonesia Retno Marsudi. Amăng mông bưp, ơi Zarif hmâo lăi rơđah tơhnal yôm phăn mơng bruă ngă giong sa tơlơi pơkôl sĭ mơdrô hăng pơdah pran jua prăp lui mơng Iran kiăng bơkơtuai dong. Dua bơnah hmâo bơkơtuai laih hơdôm yak phara amăng gum hrom dua bơnah, gah bruă ia jrao, bơwih ƀong, kơsem min hăng hơdră phrâo măi mok, biă ñu hơdôm gir run mơng Iran hăng Indonesia kiăng bŏng glăi hăng klin kheng kơtang, kơtưn đĭ rơnoh hơkrŭ glăi bơwih ƀong tơdơi kơ klin ngă rơgao. Ơi Zarif ăt hmâo mơn mông tŭ jum Khua mir sir Indonesia ơi Joko Widodo./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương