Hing ang amăng hrơi: 27/7/2021

VOV4.Jarai-Tui hăng tơlơi pơhing mơ̆ng Gơnong bruă Pơtô hăng Pơjuăt tơring čar Kon Tum, tal pơplông mă ƀăng anih anih 12 tal 1 thun anai, mrô čơđai dưi lu biă mă truh rơbêh 98% laih anun hơmâo sa čô pơplông puang hlôm djop gah Khối D. Tal 1 phrâo anai, tơring čar Kon Tum hơmâo 4.483 čô mơnuih nao pơplông hăng mrô dưi truh kơ 4.405 čô.

Sa boh anih pơplông mă ƀăng anih 12 dêh čar tal 1 tơring čar Kon Tum

Tơring čar Kon Tum hơmâo sa čô pơplông dưi hlôm bôm thủ khoa gah khối D lĕ Bùi Thị Ngọc Quỳnh, anih 12 chuyên văn, sang hră gưl klâo chuyên Nguyễn Tất Thành hăng mrô puang ñu truh 29,15. Dak Nông hơmâo mrô čơđai pơplông dưi abih anih 12 thun anai rơbêh 97%, hăng 6.702 čô čih anăn pơplông.

Amăng anun, 10 boh sang hră hơmâo mrô čơđai dưi abih bang mơtam. Tui hăng mrô jŭ yap, hơmâo 80 tơlơi pơplông dưi puang lu hloh truh kơ 9,22 puang pơngŏ. Amăng anun, hơmâo 57 mơta tơlơi pơplông hơmâo 10 puang, kah hăng: Giáo dục công dân 50 tơlơi pơplông, tơlơi pơhiăp Angle 4 tơlơi pơplông hăng Sinh học 3 tơlơi pơplông.

Bơ tơring čar Dak Lak lĕ mrô čơđai sang hră pơplông tal 1 ăt dưi lĕ rơbêh 97%, đĭ tui 0,6% pơkă hăng thun 2020. Hơmâo 10 boh sang hră gưl klâo hăng 3 boh anih pơtô hrăm re se mrô čơđai pơplông dưi soh 100%. Tui hăng tơlơi jŭ yap mơ̆ng Gơnong bruă Pơtô hăng Pơjuăt tơring čar Dak Lak, đơ đam tơring čar, 292 čô čơđai hơmâo puang mơ̆ng 9,5 puang pơngŏ hăng sa tơlơi pơplông hơjăn.

 

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương