Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

 

VOV4.Jarai - Lơ 16/6, ƀing apăn bruă dêh čar Hàn Quốc lăi pơthâo dêh čar anai dưi ngă laih truh tơhnal pơkă 25% mrô mơnuih ƀôn sang dưi tlâ̆o vaccine pơgang Covid-19 blung a hăng prăp lui kơčăo bruă tlâ̆o brơi kơ 70% mrô mơnuih ƀôn sang amăng 3 blan tal 3 thun anai. Jê̆ hăng anai, Hàn Quốc pơtrut kơtang jơlan hơdră tlâ̆o pơgang pơhlôm hlâo, rim hrơi tlâ̆o hmâo 850 rơbâo liều tơdơi kơ rơwang blung a pok pơhai kaih. Amăng rơwang hrơi tơjuh anai, Kơnuk kơna Hàn Quốc amra lăi pơthâo rơđah kơčăo bruă tlâ̆o pơgang hlôm hlâo amăng 3 blan tal 3 hăng tơhnal pơkă 70% mrô mơnuih ƀôn sang dưi tlâ̆o pơgang ƀiă biă mă ñu liều vaccine tal sa hăng hră čih anăn mơnuih đing nao hlâo lĕ nai pơtô čơđai anet hăng nai pơtô gưl 1, 2 hăng 3. Khă hnun hai ƀing mă bruă gah ia jrao lăi pơtă hlâo kơ bruă phru ngă tui hơdôm tơlơi pơkă dô̆ čơlah mơnuih mơnam, yua kơ 3/4  mrô mơnuih ăt akă dưi tlâ̆o pơgang hlôm hlâo mơn./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương