Hing ang amăng hrơi: 5/8/2021

VOV4.Jarai - Čơtlăm lơ 4/8, Grŭp črâo ba bruă pơgang, pơgăn klin Covid-19 Gialai lăi pơhing, tơring čar phrâo čih hmâo dong 3 čô mơnuih ƀă kơman Covid-19. Amăng anun, hmâo sa čô djru bruă mơgăt rơdêh pơgiăng gơnam tam dưi thâo ƀă kơman Sars-CoV-2 lom nao pel ĕp pơčrang lăng tañ. Rơđah biă ñu pô gum bruă anai lĕ đah rơkơi (tơkeng thun 2001), dô̆ ƀơi tơring čar Bình Định, kiăo tui pơgiăng gơnam mơng ƀôn prong Hồ Chí Minh nao pơ̆ Đồng Nai, jao gơnam ƀơi tơring čar Kontum. Ră anai, pô ruă dưi ba nao pơ̆ Sang ia jrao pơjrao mơnuih ƀă Covid-19 Gialai kiăng dô̆ čơlah, lăng tui. Ăt amăng čơtlăm lơ 4/8 mơn, Gialai čih hmâo 2 čô mơnuih ƀă kơman klin pơkon lĕ glăi pơ̆ tơring čar, hmâo dô̆ čơlah laih. Tui anun, amăng lơ 4/8, ƀơi Gialai hmâo 14 čô mơnuih ƀă kơman Covid-19. Abih bang mrô mơnuih ruă ƀơi tơring čar yap mơng lơ 26/4 truh ră anai 124 čô mơnuih./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương