Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai - Khul pơlir hơbit kual Mi Kô̆ (EU) hmâo tlâ̆o laih vaccine pơgang Covid-19 brơi ƀiă biă mă ñu 70% mrô mơnuih ƀôn sang truh mơnuih. Pơhiăp amăng hơdôm mông jơnum hăng mơnuih mă tơlơi pơhing phrâo amăng lơ 27/7, Khua Jơnum min apăn bruă Khul pơlir hơbit Mi Kô̆ Ursula von der Leyen brơi thâo: EU hmâo ngă tui laih tơlơi pơkôl mơng pô. Tơhnal pơkă mơng ƀing gơmơi lĕ tlâ̆o pơgang ƀiă biă mă ñu sa liều vaccine pơgang Covid-19 brơi 70% mrô mơnuih ƀôn sang truh mơnuih amăng blan 7. Hăng 57% mrô mơnuih truh prong dưi tlâ̆o pơgang djop dua ară. Hơdôm mrô anai ngă brơi EU mut amăng grŭp ba jơlan hlâo rŏng lŏn tơnah gah rơnoh tlâ̆o pơgang klin”. Hơdôm tơlơi pơkă lăng hlâo brơi ƀuh, truh rơnuč bơyan hơjan anai, EU amra dưi djơ̆ hăng tơlơi tlâ̆o pơgang dua ară vaccine pơgang Covid-19 kơ 70% mrô mơnuih ƀôn sang truh mơnuih./.   

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương