Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

VOV4.Jarai - Ding jum pơtôm pơhrăm dêh čar ta phrâo hmâo hră pơ-ar mơ-it kơ Khua Jơnum min mơnuih ƀôn sang hơdôm bôh tơring čar, ƀôn prong kơ bruă pơphun Tal pơplông mă ƀăng gưl 3 thun 2021 amăng hơdôm hrơi klin ruă. Kiăo tui anun, Ding jum pơtô pơhrăm dêh čar  pơsit pơpha tal pơplông mă ƀăng gưl 3 thun 2021 jing dua tal. Rơđah biă ñu, tal sa mơng Tal pơplông mă ƀăng gưl 3 thun 2021 dưi pơphun amăng hơdôm hrơi lơ 7 hăng lơ 8/7. Ding jum pơtô pơhrăm amra pơphun pơplông tal 2 kơ hơdôm mơnuih bơbeč djơ̆ klin Covid-19, amăng anun hmâo čơđai gah djuai F0, F1, F2 tui tơlơi kah pha mơng gơnong bruă ia jrao, čơđai dô̆ amăng kual glăk hmâo tơlơi guang dar, ngă tui dô̆ čơlah mơnuih mơnam tui Tơlơi črâo ba mơng Khua dêh čar kiăng ngă tui bruă ječ pơgang, pơgăn klin Covid-19. Gah hrơi pơkă pơplông tal 2, Ding jum amra pơsit hrơi rơđah pơphun hluai tui tơlơi rơkâo mơng hơdôm tơring čar, ƀôn prong. Ding jum ăt rơkâo mơn hơdôm bôh tơring čar, ƀôn prong pel ĕp, lăi pơthâo tơlơi čơđai bơbeč djơ̆ klin Covid-19 ƀu dưi pơplông amăng tal sa, mơ-it kơ Ding jum hlâo kơ lơ 5/7./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương