Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

VOV4.Jarai - Anăp nao tơlơi iâu pơthưr mơng Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam dêh čar Việt Nam hăng Kơnuk kơna, Khul mut phung Ding jum man pơdŏng hmâo pơphun bruă djru hăng iâu pơhrui hmâo 1 klai prăk pioh djru pơgang, pơgăn klin Covid-19.

Anai lĕ tơlơi gum hơgôp sit nik, tŭ yua mơng mơnuih apăn bruă, mơnuih mă bruă Ding jum man pơdŏng, hăng pran jua “Kơdŏng klin kah hăng kơdŏng ayăt”, phiăn juăt djuai ania “thâo gum hơgôp”, tơlơi gum hrom hơbit mơnuih mơnam. Tŭ mă tơlơi gum hơgôp, djru keh prăk vaccine pơgang Covid-19 mơng mơnuih apăn bruă, mơnuih mă bruă Gơnong bruă man pơdŏng, Khua apăn bruă git gai Ping gah dêh čar, Khua Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam dêh čar Việt Nam Đỗ Văn Chiến bơni kơ tơlơi gum hơgôp mơng hơdôm mơnuih mă bruă hmâo djru laih keh prăk; hrom hăng anun, pơkôl amra mă yua Keh prăk djơ̆ bôh than, ba glăi bôh tơhnal sit nik, biă ñu pioh kơ bruă tlâ̆o vaccine kơ hơdôm mơnuih mă bruă, mơnuih ƀun rin, hơdôm mơnuih ƀu hmâo anih gơnang amăng mơnuih mơnam, ƀơi kual asuĕk, ataih./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương