Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

 

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 23/6, ƀơi anom bruă Ding jum ling tơhan dêh čar Lao, Kơ-iăng khua dêh čar ngă rah Khua ding jum ling tơhan dêh čar Lao Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt hơmâo brơi hră pơ ala brơi 200.000 dolar Mi kơ ơi Nguyễn Bá Hùng, Khua anih jưh Việt Nam ƀơi dêh čar Lao, djru ba Kơnuk kơna hăng mơnuih ƀon sang Việt Nam pơgang klin Covid-19. Hăng pran jua thâo djru amăng mông tơnap tap, djru gơyut ta kah hăng djru pô ta mơn, Ding jum ling tơhan dêh čar Lao jak iâu ƀing khua mua, ling tơhan, mơnuih mă bruă pơpha brơi prăk blan djru kơ Kơnuk kơna hăng mơnuih ƀon sang Việt Nam hơmâo prăk pơgang klin Covid-19. Ơi Nguyễn Bá Hùng ăt lăi pơthâo glăi hăng Kơ-iăng khua dêh čar, Khua ding jum ling tơhan dêh čar Lao Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt kơ bruă pơgang klin Covid-19 ƀơi Việt Nam ră anai, biă ñu ƀơi hơdôm anih glăk hơmâo klin kơtang. Laih dong pơsit, Ping gah, Kơnuk kơna hăng mơnuih ƀon sang Việt Nam amra gum djru, nao hrŏm hăng dêh čar lao pơgang klin prong Covid-19.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương