Hing ang amăng hrơi: 23/10/2021

 

VOV4.Jarai - Pơhiăp ƀơi mông jơnuk mơng grup bơkơtuai jar kmar Valdai, Khua mir sir ơi vladimir Putin lăi, dêh čar Nga amra pơđĭ tui mrô ayuh gas kơ kual Mi Kô̆ kiăo tui jơlan đing pơđoh “Glông ia rô gah Kơdư -2”. Tui hăng ñu lăi, tơdơi kơ hơmâo anom bruă wai lăng dêh čar Đức brơi, hrơi tơdơi mơtăm amra pơphun ba nao ayuh gas. Khua mir sir dêh čar nga ơi Putin pơsit, dêh čar Nga dưi pơđĭ tui mrô ayuh gas kơ kual Mi Kô̆ tui đing pơđoh “Glông ia rô gah Kơdư -2”. Truh rơnuč thun anai, amăng blan 12 - tong krah ƀudah rơnuč blan, bruă dưm truă đing pơđoh ayuh gas tal 2 mơng Glông ia rô gah Kơdư -2 amra hơmâo ngă giong. Rơngiao kơ anun, Khua mir sir dêh čar Nga lăi, anih brơi ayuh gas găn nao đing pơđoh glông ia rô gah Kơdư -2 huăi ngă hơƀak kơ ayuh hyiăng truh 5, 6 wơ̆t pơhmu hăng ba nao tui jơlan mơng hơđăp, kiăo tui jơlan pơgiăng ayuh gas mơng Ucraina.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương