Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai-Khua dêh čar Iraq, ơi Mustafa al-Kadhimi hơmâo bơkơtuai hăng Khua mir sir dêh čar Mi, ơi Joe Biden ƀơi sang bruă Kơnuk kơna Mi. Dua bơnah tŭ ư nao rai, dêh čar Mi pơđut hĭ yơh bruă mă blah ngă ƀơi dêh čar Iraq amăng rơnuč thun anai. Anai lĕ tơlơi bưp ƀô̆ mơta blung a kơplah wah Khua dêh čar Iraq, ơi Kadhimi hăng ơi Joe Biden laih anun sa črăn bơkơtuai blung a bruă mă kơplah wah Mi hăng Iraq.

Pơhiăp hăng ƀing čih tơlơi pơhing phrâo tơdơi kơ bưp, Khua mir sir ơi Joe Biden lăi, bruă mă mơ̆ng tơhan Mi ƀơi dêh čar Iraq amra pơđut yơh rơnuč thun anai samơ̆ ăt djru pơtô bruă hrăm blah ngă kơ tơhan Iraq, kiăng bong glăi hăng tơhan kơnuk kơna pơ anăn mă đăo Islam IS. Khua mir sir ơi Joe Biden ăt brơi thâo, dêh čar Mi amra djru Iraq hăng 500 rơbâo liêu vaccine Covid 19 Pfizer tui hơdră kah pơpha nao rai tar ƀar rŏng lŏn tơnah COVAX.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương