Hing ang amăng hrơi: 7/5/2021

VOV4.Jarai - Amăng mông jơnum tui tơđar amăng tlam tom brơi lơ 6/5, Khua truh pơhiăp Ding jum pơtom hiăp dêh čar Khač Uông Văn Bân pơsit amra djă bong tơlơi pơtom hiăp mơ-ak, gum hrŏm hăng Khul pơlir hơbit kual Mi Kô̆ (EU) pơhlôm tơlơi pơkôl tuh pơ alin bơwih ƀong dua bơnah tŭ yua amăng hrơi blan pơ anăp. Hră pơkôl abih bang kơ bruă tuh pơ alin kơplah wah Khač hăng EU kiăng hơmâo anŏ klă kơ dua bơnah, klă kơ dêh čar Khač, klă kơ Khul EU hăng rŏng lŏn tơnah mơn. Dêh čar Khač amra pơtom hiăp nao rai na nao mơn laih anun ngă hrŏm hăng EU pơtrut ngă tui tơlơi pơkôl anai jai tañ jai klă hloh, ba glăi tơlơi klă hiam kơ mơnuih ƀon sang dua bơnah, anai jing tơlơi klă hiam kiăng jar kmar ƀuh dêh čar Khač lêng djru djă bong tơlơi bơwih ƀong huă pok pơhư.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương