Hing ang amăng hrơi: 5/8/2021

VOV4.Jarai - Pơhiăp ƀơi mông Jơnum lăng nao rai amăng tivi hăng Khua ding jum pơtom hiăp ASEAN+3 kơplah wah ASEAN hăng dêh čar Khač, Japan hăng Hàn Quốc, Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Khač ơi Vương Nghị lăi pơthâo, dêh čar Khač amra pơđĭ tui mrô vaccine brơi kơ hơdôm boh dêh čar amăng hrơi tlâ̆o pơgang. Ơi Vương Nghị brơi thâo, truh ră anai, dêh čar Khač hơmâo brơi rơbêh 750 klăk liêu vaccine Covid-19 kơ hơdôm boh dêh čar laih anun amra brơi dong 110 klăk liêu dong kơ Hơdră djru abih bang dưi hơmâo vaccine (COVAX) amăng 4 blan pơ anăp, ăt kah hăng brơi thim 3 klai dolar Mi djru kơ jar kmar amăng 3 thun pơ anăp.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương