Hing ang amăng hrơi: 10/8/2022

VOV4.Jarai -  Dêh čar India hăng Mi pơphun pơtŏp tơhan hrŏm hơmâo anăn Ex Vajra Prahar 2022. Bruă pơtŏp tơhan anai sui 21 hrơi, pơphun ƀơi puih kơđông tơhan Bakloh, ala čar Himachal Pradesh, kiăng pơđĭ tui tơlơi gum hrŏm kơjăp kơplah wah Tơhan apăn bruă prong mơng dua boh dêh čar. Amăng tơlơi pôr pơhing, tơhan India brơi thâo, anai jing tal 13, Tơhan apăn bruă prong mơng dua bơnah pơphun pơtŏp hrŏm. Bruă pơtŏp tơhan hrŏm kơplah wah tơhan India hăng Mi kiăng pơtô glăi tơlơi rơgơi, tơlơi thâo thăi amăng djŏp bruă kah hăng čih pơkra hơdră ngă bruă hrŏm, djru nao rai blah ngă. Bruă pơtŏp tơhan kiăng pơtruh nao rai klă hloh mơng ling tơhan dua bơnah đah mơng pơgăn glăi tơlơi pơhŭi ngă pirăt ƀơi jar kmar.

Siu H’ Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương