Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai - Tal pơplông mă ƀăng gưl 3 thun 2022 pơphun amăng 2 hrơi mơng lơ 7 truh lơ 8/7. Tơring čar Daklak hmâo rơbêh kơ 20.400 čô čơđai ngă hră pơplông ƀơi 32 bôh anih pơplông pơ̆ 15 bôh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar. Ơi Phạm Đăng Khoa, Khua Gơnong bruă pơtô pơhrăm tơring čar Daklak brơi thâo: Tal pơplông thun anai, Ding jum pơtô pơhrăm jao dong hơdôm anih anom gơgrong bruă pơphun tal pơplông. Yua anun, Gơnong bruă pơtô pơhrăm Daklak hmâo gơgrong hlâo pơdŏng kơčăo bruă tañ.

Grŭp Črâo ba Tal pơplông mă ƀăng gưl 3 thun 2022 tơring čar Daklak pel ĕp bôh nik ƀơi anih pơplông Sang hră gưl 3 Buôn Đôn

Truh ră anai, bruă prăp lui kơ tal pơplông mă ƀăng gưl 3 thun 2022 glăk dưi pok pơhai djơ̆ rơnoh. Hơdôm bôh sang hră hmâo čơđai nao pơplông hmâo pơhrăm glăi klă tơlơi hrăm, pơphun pơsit bôh thâo, pơpha djuai čơđai nao pơplông kiăng pơhrăm glăi brơi čơđai. Gah mơnuih mă bruă wai lăng tơlơi pơplông, Gơnong bruă pơtô pơhrăm tơring čar Daklak hmâo iâu pơhrui rơbêh kơ 2.700 čô mơnuih apăn bruă mă bruă ƀơi hơdôm khul wai lăng bruă pơplông. Kiăng tal pơplông pơphun pơhlôm klă, tơpă, djơ̆ tơlơi pơkă, Gơnong bruă biă ñu đing nao pơhrăm kơ mơnuih apăn bruă mă bruă pel ĕp, hơduah tơña./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương