Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai - Tơlơi pơhing mơng Grŭp črâo ba bruă pơgang, pơgăn klin Covid-19 tơring čar Daklak amăng lơ 27/7, anih anom anai čih hmâo dong 13 čô mơnuih ƀă kơman Sars-CoV-2, 3 čô mơnuih suaih ruă dưi pơjrao suaih. Amăng mrô 13 čô mơnuih anai, hmâo 5 čô mơnuih ƀă amăng plơi pla, bơdjơ̆ nao klin mơng ƀôn prong Hồ Chí Minh, tơring čar Bình Dương hăng tơring čar Long An. 8 čô mơnuih dô̆ glăi lĕ tưp amăng tơdruă dưi lăi pơthâo laih. Lăp đing nao, amăng 8 čô mơnuih anai hmâo 3 čô bơdjơ̆ nao pô ruă 95.008. Anai lĕ anih klin ngă ƀơi ƀôn Khóa, să Čư̆ Pui, tơring glông Krông Bông. Tui anun, yap mơng 5 mông čơtlăm lơ 27/7 tơring čar Daklak hmâo 141 čô mơnuih ruă, 7 čô mơnuih dưi pơjrao suaih, akă hmâo mơnuih djai ôh. Amăng mrô 134 čô mơnuih djơ̆ Covid-19 glăk dô̆ pơjrao lĕ pơplih kơtang tui hmâo ƀing ơi ia jrao lăng tui kơjăp hăng pơjrao tui djơ̆ tơlơi pơkă.

Bruă hyu huĕt ĕp, guang dar kual hăng test tañ hơdôm mơnuih F1 glăk dưi hmâo gơnong bruă ia jrao Daklak pok pơhai klă

 

Tơlơi lăi pơthâo mơng Khul git gai pơgang klin Covid-19 plơi prong Buôn Ma Thuột, Daklak, tlam lơ 27/7, sang ia jrao plơi prong Buôn Ma Thuột hơmâo pơdơi hĭ jang jai bruă khăm pơjrao ƀơi Khoa Nội yua bơdjơ̆ nao mơnuih ƀă virus Sars-Cov2. Sit biă ñu, lơ 26/7, sang ia jrao plơi prong Buôn Ma Thuột hơmâo sa čô mơnuih nao khăm yua kơ ruă akŏ laih anun arăng ba nao pơjrao pơ Khoa Nội. Truh mơguah lơ 27/7, tơdơi kơ khăm, arăng him lăng pô anai ƀă klin, tơdơi anun pơčrăng lăng tañ ƀuh ƀă virus Sars-Cov2. Laih anun, sang ia jrao hơmâo mơ-it ia adung pô anai nao pơ Anom bruă wai pơgang klin kiăng kơ pơčrang hăng RT-PCR. Ră anai sang ia jrao hơmâo guang dar anih khăm pơjrao ƀơi Khoa Nội kiăng kơ pơgang klin, laih dong kiăo tui ĕp ƀing jê̆ giăm hăng pô anai.

Ƀơi anăp tơlơi pơplih dlêh tơnap mơng klin Covid-19 ƀơi plơi prong, Jơnum min mơnuih ƀôn sang plơi prong Buôn Ma Thuột, tơring čar Daklak hmâo pok pơhai ngă tui bruă pha hră nao sang čơ kơ mơnuih ƀôn sang kiăng pơhlôm bruă pơgang klin. Kiăo tui anun, bruă nao sang čơ tui hră pha brơi amra pơphun ngă tui mơng lơ 29/7. Jơnum min mơnuih ƀôn sang plơi prong Buôn Ma Thuột hmâo črâo ba laih Jơnum min mơnuih ƀôn sang hơdôm bôh să, phường pơphun mă yua hăng pơsit hră nao sang čơ (nao čơ, siêu thị, anih anom blơi gơnam gêh gal, braih piăng, gơnam ƀong huă) kơ mơnuih ƀôn sang ƀơi plơi prong hăng rơnoh 3 hrơi nao čơ sa wot, pơplih nao rai kơplah wah hơdôm bôh sang anô̆. Mơnuih ƀôn sang lăi pơthâo anăn amăng hră hlâo kơ mut sang čơ hăng pơhlôm hră čih anăn pô hơpă lĕ pô anun nao, ƀu pơkiăo nao pô pơkon ôh pơ ala. Hră anai mă yua sa wot nao nao čơ pơ̆ anih hơpă. Jơnum min mơnuih ƀôn sang hơdôm bôh să, phường pơpha khul mơnuih dô̆ gak hơdôm anih bah amăng sang čơ pioh pel ĕp hơdôm hră nao čơ, hrom hăng anun djru mơnuih ƀôn sang ngă tui hơdôm bruă 5 mơta pơgang klin./.

Siu H’ Prăk-Siu Đoan: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương