Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

VOV4.Jarai - Tlam lơ 16/6, ƀơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring čar Daklak pơphun tŭ mă dong 1 klai prăk pơgang mơng djop khul grup, mơnuih ƀon sang amăng tơring čar Daklak pơgôp blơi vaccine hăng gơnam tam măi mok pioh pơgang klin Covid-19. Tui anun, Khua pơ ala Jơnum min mơnuih ƀon sang plơi prong Buôn Ma Thuột hơmâo pơgôp 500 klăk prăk; Kông ti apui lơtrik Daklak pơgôp rơbêh 355 klăk prăk; sa, dua anom bơwih ƀong sĭ mơdrô ƀơi plơi prong Buôn Ma Thuột ăt pơgôp giăm 200 klăk prăk ....

 

Kông ti apui lơtrik Daklak jao prăk pơgôp 355 klăk prăk brơi Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring čar Daklak

 

Abih tih rơnoh prăk mơ̆ Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring čar Daklak tŭ mă tlam hrơi tom brơi lĕ 1 klai prăk. Tơdơi kơ tŭ mă, Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring čar Daklak hơmâo jao glăi keh prăk blơi vaccine dêh čar ta kiăng kơ mă yua blơi vaccine hăng gơnam tam măi mok pioh pơgang klin Covid-19

Yua anun, truh ră anai tơdơi kơ rơbêh ha wŏt hrơi tơjuh ngă tui tơlơi jak iâu mơng Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam kơ bruă pơgôp prăk blơi vaccine hăng gơnam tam măi mok pioh pơgang klin Covid-19, hơmâo hơdôm rơtuh khul grup, mơnuih ƀon sang amăng tơring čar Daklak pơgôp giăm 7 klai prăk.

Siu Đoan: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương