Hing ang amăng hrơi: 7/5/2021

VOV4.Jarai - Tui hăng ơi Mai Đình Phong, Kơ-iăng Khua Anom lăng tui – Apui lơtrik Daklak, amăng hơdôm hrơi pơdơi lơphet, măi lăng tui brơi ƀuh apui lơtrik mơng sa bôh anom bơwih ƀong pơdŏng ƀơi Kual sang măi Hòa Phú, plơi prong Buôn Ma Thuột tô̆ tơnô̆ đĭ lu, gơnong bruă apui lơtrik pel ĕp lĕ, ƀuh anom anai dưm truă măi mă prăk ƀu hmâo sit, mă yua apui lơtrik ƀu djơ̆ bôh than. Anom hmâo arăng pơhrui glăi, phak bơtơhmal abih bang rơbêh kơ 70 klăk prăk.

Ăt bruă ngă plom nua apui yua mơn, phrâo anai, sa bôh anom bơwih ƀong ba jơlan hlâo ƀơi Daklak hmâo phak bơtơhmal abih bang truh 285 klăk prăk. Yap mơng akô̆ thun truh ră anai, đơ đam tơring čar Daklak hmâo thâo 882 mơta tơlơi ngă soh amăng mă yua apui lơtrik, hăng abih bang mrô prăk bơtơhmal giăm truh 950 klăk prăk. Ơi Mai Đình Phong brơi thâo, hơdôm bruă mă yua apui lơtrik ƀu djơ̆ bôh than, ƀu djơ̆ tơlơi pơkôl, dŏp mă apui lơtrik... amra ngă huĭ rơhyư̆t kơ mơnuih yua apui ăt kah hăng tơlơi pơhlôm glông hrĕ apui mơn./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương