Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai-Lơ 27/7, tơring čar Dak Nông čih pioh hơmâo dơ̆ng 4 čô mơnuih ƀơi tơring glông Dak Mil mă bruă amăng sang ia jrao ƀă Covid 19 lêng kơ F1 mơ̆ng mơnuih ƀă tal 98 rơbâo 294 hlâo kơ anun, laih anun mă ia khak ba pơčrang hăng măi Realtime RT-PCR, lêng kơ ƀuh kman virus Sars-cov-2 soh, lơ̆m 10 mông 22 mơnit, lơ 27/7.

Tơdơi kơ ƀuh hơmâo kman sars-cov-2, anom bruă ia jrao hrom hăng lu mơnuih mă bruă kơnuk kơna nao pơgiăng brơi nao dŏ pơ anih pơčlah phara, pơgiăng hăng rơdêh sang ia jrao, nao dŏ pơ anih pơdong anih pơjrao jăng jai mrô 1, amăng sang ia jrao prong Dak Mil.

Laih dơ̆ng pruih ia jrao pơdjai kman ƀơi sang ia jrao hăng sang ƀing anun dŏ, anih gơñu hơmâo găn rơgao hŭi ƀă klin. Ƀing tơhan djop anom bruă hlăk tui kru hơduah ĕp 42 čô F1 jĕ giăm hăng ƀing ƀă kman anai. Ră anai, anom bruă ia jrao hlăk tơña lăng anih nao, jơlan rơbat mơ̆ng ƀing ƀă kman anai amăng 14 hrơi hlâo kơ ƀă kman, jŭ yap, tui kru hơdôm mơnuih jĕ giăm. Truh ră anai, Dak Nông čih pioh hơmâo 46 čô mơnuih ƀă Covid 19.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương