Hing ang amăng hrơi: 10/8/2022

VOV4.Jarai-Tlam lơ 9/8, ƀơi plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt, tơring čar Dak Lak pơphun jơnum hơdră bưp ƀô̆ mơta hăng apah bơni čơđai sang hră gưl prong mơnuih djuai ƀiă hrăm hră thâo ƀơi tơring čar Dak Lak thun 2022. Ƀrô djơ̆ tal anai, anom bruă tơdăm dra mut phung tơring čar Dak Lak pơpŭ bơni 59 čô čơđai sang hră gưl prong mơnuih djuai ƀiă, hlăk dŏ hrăm pơ lu sang hră gưl prong amăng dêh čar, ƀing hrăm thâo hloh thun hrăm 2021-2022.

 

Khua mua anom bruă tơdăm dra mut phung tơring čar ƀơk hră apah bơni kơ čơđai sang hră

gưl prong hrăm rơgơi

Nao jơnum hrom, ƀing čơđai sang hră hơmâo bưp bơkơtuai nao rai hăng kơ-iăng nai tha prin-nai prin tha (PGS-TS) Ƀuôn Krông Tuyết Nhung, nai pơtô sang hră gưl prong Đại học Tây Nguyên lăi nao kơ akŏ tơlơi bơ ră ruai čơđai sang hră hăng bruă djă pioh gru grua hiam mơnuih djuai ƀiă.

Mă rup djă pioh hăng ƀing mơnuih apăn bruă  nao jơnum

Ƀing čơđai sang hră gưl prong tơña tơpă tơlơi pơmin, anŏ kiăng, tơlơi gơñu ƀuh amăng gru grua hiam djuai ania ƀiă ră anai, rơkâo đĭ hơduah ĕp jơlan hơdră djru hrom pơgang pioh gru grua hiam đưm djuai ania, kah hăng boh pơhiăp laih anun boh hră mơ̆ng mơnuih djuai ania ƀiă.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương